سلول‌هاي‌ بنيادي اپي‌تليوم‌ قرنيه‌، به‌ مقدار فراوان‌ در ناحيه‌ ليمبوس‌ يعني‌ حد فاصل‌ بين‌ قرنيه‌ و ملتحمه‌ قراردارند. درواقع‌ سلول‌هاي‌ ليمبال‌ منبع‌ اصلي‌ ترميم‌ اپي‌تليوم‌ قرنيه‌ در جراحات‌ و حالات‌ طبيعي هستند كه هرگاه‌ ‌ به‌ طور جزئي يا كلي‌ تخريب‌ شوند، .
 |  | English |  | homepage | Today:


پیوند سلول بنیادی در انسان  به چند صورت انجام می شود:

1)      اتو گرفت ملتحمه ليمپوس Conjunctival-Limbal outograft : این جراحی در موارد کمبود کامل سلول های بنیادی قرنیه انجام می شود و در جریان آن بخشی از سلول های بنیادی از چشم سالم بیمار به چشم معیوب وی منتقل می گردد.

2)        آلوگرفت ملتحمه - ليمپوسConjunctival-Limbal allograft   :این جراحی در موارد کمبود دو طرفی سلول های بنیادی قرنیه انجام می شود. و در جریان آن بخشی از سلول های بنیادی قرنیه از یک یا دو چشم فرد دهنده که معمولاً یکی از بستگان درجه یک وی می باشد به یک یا هر دو چشم معیوب فرد گیرنده منتقل می شود.

3)      آلوگرفت كراتوليمبال Keratolimbal allograft :این جراحی در موارد کمبود دو طرفه و کامل سلول های بنیادی قرنیه انجام می شود و در جریان آن معمولاً تمام سلول های بنیادی قرنیه فرد به یک چشم فرد معیوب منتقل می گردد. همچنین در مواردی که بیماری فرد یک طرفه باشد ولی امکان نمونه برداری از چشم سالم به هر دلیلی مقدور نباشد این جراحی قابل انجام است.

4)      Cultivated Limbal epithelial transplantation (CLET) :کشت سلول های بنیادی لیمبوس مورد توجه قرار گرفته است. برداشتن قسمت بزرگی از چشم دهنده می تواند بالقوه آن چشم را در معرض کمبود سلول های بنیادی قرار دهد. در موارد یک طرفه و یا دو طرفه کمبود سلولهای بنیادی قرنیه چشم سالم فرد یا چشم فرد دهنده دیگری که می تواند (متوفی) باشد جهت کشت سلول های بنیادی قرنیه استفاده می شود. بعد از نمونه برداری در محیط آزمایشگاه بعد از دو هفته قابل پیوند به چشم معیوب بیمار می باشد. وبه دلايل مختلفی می تواند باعث کاهش و یا از بین رفتن کامل سلول های بنیادی قرنیه شود.

مهم ترین فاكتور آن سوختگی سطح چشم با مواد اسیدی و یا قلیایی می باشد. قرنیه برای ایجاد یک دید مناسب بسیار ضروری است.

در صورت از بین رفتن سلول های بنیادی قرنیه سطح آن با  اين  ملتحمه پوشیده می شود که به آن ملتحمه ای شدن یا conjunctivalization   قرنیه می گویند. این ضایعه باعث از بین رفتن شفافیت قرنیه، التهاب استرما، ترس از نور و کاهش بنیادی فرد می گردد. پیوند قرنیهبه تنهايي در اين گونه موارد کارساز نیست زیرا سطح آن با اپی تلیوم ملتحمه پوشیده شده، شفافیت خود را از دست می دهد و در نهایت منجر به کاهش بینایی می گردد.در این گونه موارد لازم است ابتدا پیوند سلول های بنیادی انجام شده، پیوند قرنیه متعاقب آن انجام شود.

دكتر عليرضا برادران رفيعي--->كاربردهاي سلول هاي بنيادي<---


Copyright © 2007-2010| All right reserved
تماس با مديريت سايت| استفاده از مطالب سايت با ذکر نام سايت بلامانع است | مديريت سايت:دکتر سيامک مراديان