سلول‌هاي‌ بنيادي اپي‌تليوم‌ قرنيه‌، به‌ مقدار فراوان‌ در ناحيه‌ ليمبوس‌ يعني‌ حد فاصل‌ بين‌ قرنيه‌ و ملتحمه‌ قراردارند. درواقع‌ سلول‌هاي‌ ليمبال‌ منبع‌ اصلي‌ ترميم‌ اپي‌تليوم‌ قرنيه‌ در جراحات‌ و حالات‌ طبيعي هستند كه هرگاه‌ ‌ به‌ طور جزئي يا كلي‌ تخريب‌ شوند، .
 |  | English |  | homepage | Today:


بيماري انسداد شريان‌هاي محيطي


بيماري انسداد شريان‌هاي محيطي بيماري شايعي است كه حدود 15% افراد بالاي 50 سال را گرفتار مي‌كند. اولين مرحله در پيدايش بيماري انسداد شريان‌هاي محيطي، آسيب آندوتليال شريان‌هاي محيطي است. علاوه بر آن، آسيب اندوتليال در پيشروي بيماري نقش بسيار مهمي دارد. اگر چه در مراحل اوليه اين بيماري علايم بيماري به ندرت خود را نشان مي‌دهد، اما با پيشرفت تدريجي بيماران غالبا محدوديت حركت را تجربه مي‌كنند و حتي در موارد شديد ممكن است كاملا قدرت حركت خود را از دست بدهند. تحقيقات مختلف آزمايشگاهي و باليني نشان داده‌اند كه سلول‌هاي پيش‌ساز آندوتليال در پاسخ به ايسكمي، از مغز استخوان به بافت ايسكميك مهاجرت و در روند تشكيل عروق جديد نقش اصلي را ايفا مي‌كنند. اين سلول‌هاي پيش‌ساز علاوه بر برخورداري از ويژگيهاي سلول‌هاي بنيادي قادر به ترشح فاكتورهاي سازنده عروق نيز هستند. در نتيجه، اين احتمال قويا مطرح مي‌شود كه كاشت اين سلول‌ها در مناطق ايسكميك اندام‌ها بتواند با فراهم آوردن سلول‌هاي پيش‌ساز آندوتليال و فاكتورهاي آنژيوژنيك در روند تشكيل عروق جديد موثر باشد. با وجود تحقيقات اندكي كه در زمينه درمان بيماري‌هاي عروقي به كمك سلول‌هاي بنيادي صورت گرفته است، نتايج بسيار رضايت بخش بوده است. به نظر مي‌رسد با به كارگيري اين سلول‌ها در درمان ايسكمي بيماران مبتلا به انسداد شريان‌هاي محيطي بتوان علاوه بر جلوگيري از پيشروي بيماري در آنها، با تشكيل عروق جديد در درمان مشكلات آنها نيز موثر بود.

برگرفته از پژوهشكده رويان--->كاربردهاي سلول هاي بنيادي<---


Copyright © 2007-2010| All right reserved
تماس با مديريت سايت| استفاده از مطالب سايت با ذکر نام سايت بلامانع است | مديريت سايت:دکتر سيامک مراديان