سلول‌هاي‌ بنيادي اپي‌تليوم‌ قرنيه‌، به‌ مقدار فراوان‌ در ناحيه‌ ليمبوس‌ يعني‌ حد فاصل‌ بين‌ قرنيه‌ و ملتحمه‌ قراردارند. درواقع‌ سلول‌هاي‌ ليمبال‌ منبع‌ اصلي‌ ترميم‌ اپي‌تليوم‌ قرنيه‌ در جراحات‌ و حالات‌ طبيعي هستند كه هرگاه‌ ‌ به‌ طور جزئي يا كلي‌ تخريب‌ شوند، .
 |  | English |  | homepage | Today:


بيماري‌هاي كبد


سيروز کبدي مرحله انتهايي فيبروز کبدي در زمينه آسيب‌هاي مزمن کبدي با علل گوناگون است كه در آن ساختمان طبيعي کبد تخريب شده و فيبروز پيشرفته همراه با ندول‌هاي رژنراتيو تشکيل مي‌شود. در بيماران سيروتيک زماني که عملكرد کبدي در حدي مختل شود که نتواند نيازهاي فيزيولوژيک بدن را تامين کند، عوارض سيروز ظاهر مي‌شود و مرگ و مير به شدت بالا مي‌رود. در مطالعات انجام شده ميزان بقاي يک ساله در سيروز جبران شده 100درصد  و در کلاس B 80% درصد است، در حالي که اين ميزان در بيماران با کلاس C كمتر از 50 درصد است. اگرچه در عده کمي از مبتلايان به سيروز، درمان موثر برعليه عامل ايجاد كننده اوليه مي‌تواند منجر به برگشت سيروز شود، در اغلب مبتلايان به سيروز جبران نشده تنها درمان نجات‌بخش شناخته شده و موثر پيوند کبد است. با اين حال پيوند کبد نيز مشکلات بسياري به همراه دارد. اولا تعداد موارد پيوند کبد در مقايسه با بيماران نيازمند به پيوند کبد در تمام دنيا بسيار پايين است. ثانيا هزينه‌هاي پيوند کبد و داروهاي ايمونوساپرسيو که پس از پيوند مورد نياز هستند بسيار بالاست، به طوري که اغلب بيماران در كشور توانايي مالي اين اقدام درماني را ندارند. ثالثا عوارض جدي و مهمي (مانند پس زدن پيوند، عود بيماري اوليه در کبد پيوند شده، عوارض بيلياري، و عفونت با ميکروارگانيسم هاي فرصت طلب) ممکن است پس از پيوند کبد ايجاد شود که مشکلات فراواني براي بيمار و تيم پزشکي ايجاد مي‌کند.  نکات فوق موجب شده است تا نياز بسيار زيادي در زمينه روش‌هاي درماني جديدتر جايگزين پيوند کبد براي مبتلايان به سيروز جبران نشده در دنياي پزشکي احساس شود. يکي از روش‌هايي که به صورت بالقوه مي‌تواند جايگزين پيوند کبد شود، پيوند سلول‌هاي بنيادي مغز استخوان خود بيمار است. در مطالعات آزمايشگاهي اثبات شده است سلول‌هاي بنيادي جنيني و همچنين سلول‌هاي بنيادي بزرگسالان مي‌توانند به سلول‌هاي كبدي تبديل شوند. اکثر اين تحقيقات پايه در 5 سال اخير انجام شده‌اند و موضوع تبديل سلول‌هاي بنيادي به سلول‌هاي كبدي و در نهايت جايگزيني اين سلول‌ها و توليد بافت کبدي طبيعي از موضوعات روز هپاتولوژي است كه در اين زمينه تحقيقات گسترده‌اي در دنيا انجام گرفته و مي‌گيرد. در مطالعات حيواني تزريق سلول‌هاي بنيادي جنيني موجب بهبود آسيب کبدي در موش شده است. همچنين بر اساس اين مطالعات تبدیل سلول‌های مزانشیمال مغز استخوان به هپاتوسیت‌ها و تزریق آنها به رت‌های مبتلا به سیروز، بدون عارضه بوده و موجب بهبودی بیماری کبدی در رت‌ها شده است.
در مطالعه ديگري که اخيرا صورت گرفته، سلول‌هاي بنيادي را در محيط آزمايشگاهي به سلول‌هاي كبدي تبديل و به بيماران سيروزي تزريق کرده‌اند. نکته مهم در مطالعه مذکور اين است که تزريق سلول‌هايي که خارج بدن انسان از سلول بنيادي به سلول‌هاي كبدي تبديل شده بودند بدون عارضه بوده است.

برگرفته از پژوهشكده رويان

 --->كاربردهاي سلول هاي بنيادي<---


Copyright © 2007-2010| All right reserved
تماس با مديريت سايت| استفاده از مطالب سايت با ذکر نام سايت بلامانع است | مديريت سايت:دکتر سيامک مراديان