سلول‌هاي‌ بنيادي اپي‌تليوم‌ قرنيه‌، به‌ مقدار فراوان‌ در ناحيه‌ ليمبوس‌ يعني‌ حد فاصل‌ بين‌ قرنيه‌ و ملتحمه‌ قراردارند. درواقع‌ سلول‌هاي‌ ليمبال‌ منبع‌ اصلي‌ ترميم‌ اپي‌تليوم‌ قرنيه‌ در جراحات‌ و حالات‌ طبيعي هستند كه هرگاه‌ ‌ به‌ طور جزئي يا كلي‌ تخريب‌ شوند، .
 |  | English |  | homepage | Today:


بيماري‌هاي پانكراس و ديابت

ديابت مليتوس را مي‌توان به دو گروه اصلي نوع 1 و نوع 2تقسيم كرد. در ديابت نوع 1 اختلال در سلول‌هاي مولد انسولين با تخريب خود ايمن اين سلول‌ها آغاز مي‌شود. اين بيماران به تزريق روزانه انسولين نياز دارند. هم اكنون قريب به 1/18 ميليون نفر در سراسر دنيا از اين بيماري رنج مي‌برند و پيش‌بيني مي‌شود اين رقم تا سال 2010 به 7/23 ميليون نفر برسد. ديابت نوع 2 بيماري متابوليك پيچيده‌اي است كه 95 درصد جمعيت بيماران ديابتي را تشكيل مي‌دهد. هرچند كشف و توليد انسولين بسياري از مشكلات اين بيماران را مرتفع ساخته است ولي همچنان براي پيشگيري از عوارض بيماري لازم است كه سطح انسولين با دقت بيشتري كنترل و نظارت شود. بنابراين ايجاد سلول‌هايي كه خود قادر به توليد انسولين در مواجهه با افزايش قند خون باشند، از اهميت بسزايي در درمان اين بيماري و كاهش عوارض ديررس آن برخوردار است.
جايگزيني سلول‌هاي بتاي پانكراسي، هدف چندين دهه براي كاهش ميزان مرگ و مير و پيشرفت بيماري ديابت بوده است. پيوند سلول‌هاي بتاي مولد انسولين به شكل پانكراس كامل يا جزاير لانگرهانس جدا شده، گزينه درماني اميدوار كننده‌اي براي درمان اين بيماري است. با اين حال كمبود شديد بافتهاي دهنده متناسب با گيرنده از مشكلات اساسي اين روش درماني محسوب مي‌شود و تلاش‌هاي تحقيقاتي زيادي براي توليد بافت توليد كننده انسولين جهت پيوند در مدل‌هاي حيواني و انساني متمركز شده است. يكي از اين روشها تمايز سلول‌هاي بنيادي و يا پيش‌ساز بزرگسالان به سلول‌هاي بتاي پانكراس، مولد انسولين، است. استفاده از مهندسي بافت براي ايجاد اين سلول‌ها و استفاده از سلول‌هاي بنيادي جنيني از ساير گزينه‌هاي مطرح در اين زمينه به شمار مي‌رود. استفاده از ايمونوتراپي با استفاده از سلول‌هاي درگير در سيستم ايمني همانند سلول‌هاي دندريتيك تمايز يافته از سلول‌هاي بنيادي براي كاهش اثرات خود ايمني در اين بيماران به خصوص افراد مبتلا به ديابت نوع يك يكي از انواع درمان‌هاي سلولي است كه در اين بيماران مورد توجه قرار گرفته است. اخيرا متخصصان دانشگاه آلبرتا در کانادا، موفق شدند سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي را به سلول‌هاي پانکراس انساني تبديل و سپس به بيماران ديابتي منتقل كنند.

 

منبع : پژوهشكده رويان--->كاربردهاي سلول هاي بنيادي<---


Copyright © 2007-2010| All right reserved
تماس با مديريت سايت| استفاده از مطالب سايت با ذکر نام سايت بلامانع است | مديريت سايت:دکتر سيامک مراديان