سلول‌هاي‌ بنيادي اپي‌تليوم‌ قرنيه‌، به‌ مقدار فراوان‌ در ناحيه‌ ليمبوس‌ يعني‌ حد فاصل‌ بين‌ قرنيه‌ و ملتحمه‌ قراردارند. درواقع‌ سلول‌هاي‌ ليمبال‌ منبع‌ اصلي‌ ترميم‌ اپي‌تليوم‌ قرنيه‌ در جراحات‌ و حالات‌ طبيعي هستند كه هرگاه‌ ‌ به‌ طور جزئي يا كلي‌ تخريب‌ شوند، .
 |  | English |  | homepage | Today:


بيماري‌هاي كليه و پيوند كليه


از مشكلات‌ عمده‌ بيماران‌ پيوند كليه‌، رد پيوند كليه‌ است كه‌ به‌ صورت‌ حاد يا مزمن‌ ظاهر مي‌شود. يكي‌از راهكارهاي‌ درماني‌ افزايش‌ بقاء پيوند استفاده‌ از داروهاي‌ سركوبگر ايمني‌ است‌. مصرف‌ داروهاي‌سركوبگر ايمني‌ ابتلا به‌ عفونت‌هاي‌ فرصت‌ طلب‌ و بدخيمي‌ها را افزايش‌ مي‌دهد‌ و اثرات‌ زيان‌باري‌ را در كليه ‌پيوندي‌ بر جاي‌ مي‌گذارد. براي‌ افزايش‌ بقاء پيوند روش‌هاي‌ گوناگوني‌ ارائه‌ شده‌ است‌. از آنجا كه‌ پيوند كليه‌ به‌ مفهوم‌ پيوند آلوگرافت‌ است، لذا اهداف‌ درماني‌ در پيوند بافت‌هاي‌ توپر بر القاء سطحي‌ از تولرانس‌ ايمونولوژيك‌ اختصاصي‌ ودائمي‌ متمركز شده‌اند تا‌ عاري‌ از درمان‌هاي‌ طولاني‌مدت‌ با داروهاي‌ سركوبگر ايمني‌ باشد. مطالعات‌ فراواني‌ پيرامون‌ استفاده‌ از سلول‌هاي‌ بنيادي‌ خونساز فرد دهنده‌ پيوند به‌ منظور القاء تولرانس‌ ياكايمريسم‌ در گيرنده‌ پيوند وجود دارد. پزشكان توانسته‌اند‌ با تجويز همزمان ‌آنتي‌بادي‌هاي‌ ضدلنفوسيتي‌ و سلول‌هاي‌ مغز استخوان‌ فرد دهنده‌ در پريماتهاي‌ غيرانساني‌ تولرانس‌ را القا كنند و نشان‌ دهند‌ افزايش‌ بقاء پيوند آلوگرافت‌ بدون‌ استفاده‌ از رژيم‌هاي‌ سخت‌تر‌ سركوبگر ايمني صورت مي‌گيرد. تا به‌امروز روش‌هاي‌ گوناگوني‌ براي‌ ارائه‌ سلول‌هاي‌ بنيادي‌ فرد دهنده‌ به‌ گيرنده‌ پيوند ارائه‌ شده‌ است‌ كه‌ از آن جمله مي‌توان به عرضه‌ كل‌ سلول‌هاي‌ تك هسته‌اي موجود در مغز استخوان‌ فرد دهنده‌، عرضه‌ سلول‌هاي‌ مغز استخوان‌ فرد دهنده‌ كه‌ سلول‌هاي‌ ‌ Tآن جدا شده‌اند و يا عرضه‌ سلول‌هاي‌ دندريتيك‌ نابالغ‌ فرد دهنده اشاره كرد‌.
مطالعات‌ نشان‌ داده‌‌اند  تزريق‌ سلول‌هاي‌ بنيادي‌ خونساز‌ در بافت‌ پيوندي‌ موجب‌ تولرانس‌ و تزريق‌ سلول‌هاي
CD34+  محيطي‌ موجب‌ كايمريسم‌ مي‌شود‌ كه‌ در طولاني‌شدن‌ عمر پيوند مؤثر هستند‌. بنابراين استفاده از سلول‌هاي‌ بنيادي‌ به حركت درآورده شده باG-CSF ، جداسازي و حتي خلوص آنها و يا استفاده از مغز استخوان فرد دهنده و تزريق آن قبل از پيوند كليه مي‌تواند آينده بهتري را براي اين بيماران ايجاد كند.

 

برگرفته از پژوهشكده رويان

 --->كاربردهاي سلول هاي بنيادي<---


Copyright © 2007-2010| All right reserved
تماس با مديريت سايت| استفاده از مطالب سايت با ذکر نام سايت بلامانع است | مديريت سايت:دکتر سيامک مراديان